Differentialregning Matematik 7. januar 2019
Trigonometri Matematik 7. januar 2019
Funktioner Matematik 7. januar 2019
Ligninger Matematik 7. januar 2019
Tal og regnearter Matematik 7. januar 2019
Lån og renter Økonomi 4. januar 2019
Annuitetsopsparing Økonomi 4. januar 2019
Sum-/differens- og konstantreglen Matematik 21. december 2018
Hvad er en brøk? Matematik 30. juli 2016
Annuitetslån Økonomi 25. januar 2014
Sinusrelationerne Matematik 4. januar 2014
Planer i rummet Matematik 29. december 2013
Linjer i rummet Matematik 29. december 2013
Vektorer i rummet: Introduktion Matematik 28. december 2013
Cirkler Matematik 30. november 2013
Rette linjer Matematik 24. november 2013
Determinant Matematik 24. november 2013
Skalarprodukt Matematik 24. november 2013
Punkter og vektorer Matematik 24. november 2013
Grundlæggende regneregler Matematik 23. november 2013
Hvad er en vektor? Matematik 23. november 2013
Første ordens differensligninger Matematik 20. november 2013
Differensligninger: Introduktion Matematik 20. november 2013
Chi i anden Matematik 17. november 2013
Substitutionsmetoden ved integralregning Matematik 17. november 2013
Differentialligninger: Opgaver Matematik 16. november 2013
Differentialligninger Matematik 16. november 2013
Separation af variable Matematik 16. november 2013
Graf gennem et givet punkt Matematik 16. november 2013
Differentialligninger: Introduktion Matematik 16. november 2013
Optimering Matematik 15. november 2013
Differentialregning: Opgaver Matematik 15. november 2013
Polynomiumsrødder med substitutionsmetoden Matematik 14. november 2013
Polynomiumsdivision Matematik 14. november 2013
Polynomier af højere grad: Introduktion Matematik 13. november 2013
Hypotesetest Matematik 10. november 2013
Binomialfordeling Matematik 9. november 2013
Stokastisk variabel Matematik 9. november 2013
Hændelse og kombinatorik Matematik 9. november 2013
Sandsynlighed: Introduktion Matematik 9. november 2013
Monotoniforhold Matematik 7. november 2013
Bestemt integral og areal Matematik 5. november 2013
Stamfunktion og ubestemte integral Matematik 4. november 2013
Produkt- og kvotientreglen Matematik 4. november 2013
Grupperede observationer Matematik 4. november 2013
Frekvens og kumuleret frekvens Matematik 4. november 2013
Ugrupperede observationer Matematik 3. november 2013
Grundlæggende statistik Matematik 3. november 2013
Trigonometri: Opgaver Matematik 2. november 2013
Tangentbestemmelse Matematik 2. november 2013
Regneregler for differentation Matematik 2. november 2013
Beregning af differentialkvotienter Matematik 1. november 2013
Tretrinsreglen Matematik 31. oktober 2013
Differentialkvotient Matematik 31. oktober 2013
Procentregning Matematik 30. oktober 2013
Differentiabilitet og kontinuitet Matematik 30. oktober 2013
Tangent og sekant Matematik 30. oktober 2013
Hvad er differentialregning Matematik 30. oktober 2013
Sammensatte funktioner Matematik 29. oktober 2013
Ligebenede og ligesidede trekanter Matematik 29. oktober 2013
Arealformlen Matematik 29. oktober 2013
Ensvinklede trekanter Matematik 29. oktober 2013
Cosinusrelationerne Matematik 28. oktober 2013
Sinus, cosinus og tangens Matematik 27. oktober 2013
Enhedscirklen Matematik 27. oktober 2013
Retvinklet trekant Matematik 27. oktober 2013
Andengradspolynomier Matematik 26. oktober 2013
Introduktion til uligheder Matematik 26. oktober 2013
Løsning af ligninger Matematik 26. oktober 2013
Logaritmer Matematik 25. oktober 2013
Potensfunktioner Matematik 25. oktober 2013
Fordoblings- og halveringskonstant Matematik 25. oktober 2013
Eksponentielle funktioner Matematik 25. oktober 2013
Kapitalfremskrivningsformlen Økonomi 25. oktober 2013
Sammenhænge Matematik 24. oktober 2013
Division af brøker Matematik 23. oktober 2013
Gange af brøker Matematik 16. oktober 2013
Parenteser Matematik 16. oktober 2013
Forlænge og forkorte brøker Matematik 16. oktober 2013
Plus og minus af brøker Matematik 15. oktober 2013
Potensregneregler Matematik 15. oktober 2013
Regnearternes hierarki Matematik 14. oktober 2013