Tal og regnearter

I dette afsnit kan du lære om tal og regnearter. Dvs. du kan lære om regnearternes hieraki, procentregning, potensregneregler, hvordan du lægger brøker sammen eller trækker fra, hvordan du ganger to brøker med hinanden m.m. Vælg det emne som du er interesseret i at lære mere om herunder.

Regnearternes hieraki

Det er ikke lige meget, hvilken rækkefølge som udregninger udføres i tilfælde af, at der optræder forskellige regnearter. Her kan du lære i hvilken rækkefølge, som forskellige regneoperationer skal udføres.

Regnearternes hierarki

 

Procentregning

Procentregning er anvendeligt i mange henseender (f.eks. procentregning). Her kan du lære, hvordan du regner med procenter (f.eks. hvordan du beregner et tal som procent af et andet, eller hvordan du forøger et tal med en procentsats).

Procentregning

 

Potensregneregler

Senere hen i anvendelsen af matematik er det vigtigt at kende til potenser og rødder. Dette er noget som volder store problemer for mange elever. Derfor bliver du her introduceret for de potensregneregler som man bør kunne mestre på mindst C-niveau.

Potensregneregler

 

Hvad er en brøk?

En brøk er ikke andet end en division. Vil du gerne lære mere om, hvad en brøk er for noget, så får du en introduktion til det her. Du kan her både se en forklarende video samt forklarende illustrationer.

Hvad er en brøk?

 

Plus og minus af brøker

For at lægge brøker sammen eller trække brøker fra hinanden kræver det, at de har samme fællesnævner. Du kan her lære, hvordan du gør det, så du kan addere og subtrahere brøker.

Plus og minus af brøker

 

Gange brøker

For at gange (multiplicere) brøker skal du gange tæller med tæller og nævner med nævner. Lær her hvordan du gør det med eksempler og opgaver. Du lærer også, hvordan du ganger et tal med en brøk.

Gange af brøker

 

Division af brøker

Her kan du lære, hvordan du dividerer brøker. Du lærer både, hvordan du dividerer en brøk med et tal, hvordan du dividerer et tal med en brøk, og hvordan du dividerer to brøker med hinanden. Se her vores eksempler og opgaver.

Division af brøker

 

Forlænge og forkorte brøker

Ofte kan det være praktisk at lave om på brøker uden at ændre på forholdet. Med andre ord vil det sige, at enten at forkorte eller forlænge en brøk. Du kan her lære, hvordan du gør det.

Forlænge og forkorte brøker