Ligninger

I dette afsnit lærer du, hvordan du løser første- og andengradsligninger. Derudover lærer du om sammenhænge mellem to variabler (f.eks. hvad det vil sige, at to variabler er proportionale eller omvendt proportionale) samt hvordan du løser uligheder (hvilket i stor grad minder om det at løse ligninger).

Sammenhæng

I aviser, lærebøger m.m. bliver sammenhænge mellem variabler ofte beskrevet ved grafer og tabeller. F.eks. hvordan bilsalget afhænger af den konjunkturelle situation m.m. Her får du en introduktion til sammenhænge mellem variabler.

Sammenhænge

 

Løsning af ligninger

En ligning indeholder et lighedstegn samt ofte en ubekendt. I dette afsnit lærer du kendetegnene ved en ligning samt hvordan du vha. blyant og papir løser en førstegradsligning samt hvordan vi bestemmer koordinatsættet til skæringspunkterne.

Løsning af ligninger

 

Andengradsligninger

En andengradsligning er en ligning som indeholder en ubekendt opløftet i anden. Andengradsligninger er svære at løse. Heldigvis findes der en metode til, hvordan du kan løse andengradsligning ved hjælp af den såkaldte nulpunktsformel.

Andengradspolynomier

 

Uligheder

Her får du en introduktion til uligheder samt en metode til, hvordan du løser uligheder. Dvs. du kan f.eks. beregne for hvilke \(x\)-værdier en funktion \(f(x)\) vil have højere funktionsværdier end \(g(x)\).

Introduktion til uligheder