Funktioner

I dette afsnit vil du lære mere om funktioner. F.eks. vil du lære om sammensatte funktioner, om eksponentielle funktioner, potensfunktioner, hvordan du beregner logaritmer og meget andet. Indenfor denne kategori vil der både være emner på C- og B-niveau. Du kan derfor herunder vælge, om du er interesseret i funktioner indenfor C- eller B-niveau.

Matematik C

Logaritmer

I dette afsnit får du en introduktion, hvad logaritmer er for en størrelse. Derudover lærer du, hvordan du udregner logaritmer samt bliver du præsenteret for logaritmeregneregler, som kan være anvendelige i mange henseende.

Logaritmer

 

Eksponentielle funktioner

Der er mange sammenhænge i natur- og samfundsvidenskaben, som kan beskrives af lineære funktioner. Men der er også mange sammenhænge, som ikke er lineære. En af dem er en eksponentiel udvikling. Du kan her lære mere om eksponentielle funktioner.

Eksponentielle funktioner

 

Fordoblings- og halveringskonstant

Fordoblings- og halveringskonstanter kan bruges til at beregne, hvornår en given eksponentiel udvikling har enten fordoblet eller halveret siden værdi. Du kan her lære, hvordan du bruger fordoblings- og halveringskonstanten.

Fordoblings- og halveringskonstant

 

Potensfunktioner

Vi har tidligere kigget på lineære og eksponentiel funktioner. I dette afsnit skal vi kigge på andre vækstfunktioner. Nemlig de såkaldte potensfunktioner. Her får du en introduktion til potensfunktioner samt hvordan eksponenten, \(a\), i forskriften for en potensfunktion.

Potensfunktioner

Matematik B

Sammensatte funktioner

Sammensatte funktioner er to (eller flere) funktioner, som sættes sammen. Her skelner man mellem indre og ydre funktioner. Du får her en introduktion til sammensatte funktioner samt eksempler på sammensatte funktioner.

Sammensatte funktioner