Enhedscirklen

 enhedscirkel

 

Figuren ovenfor viser en såkaldt enhedscirkel, som altså ikke er andet end en cirkel med radius 1 og centrum i et koordinatsystems begyndelsespunkt.

Enhedscirklen anvendes i forhold til at definere funktionerne cosinus og sinus

Cosinus og sinus

Cosinus og Sinus er to velkendte trigonometriske funktioner, hvori man putter en vinkel ind, og hvor der så kommer et tal mellem -1 og 1 ud. De kaldes trigonometriske funktioner, fordi man bruger dem til at beregne sider og vinkler i trekanter.

Skærmbillede 2013-10-27 kl. 2.38.14 PM

Vi har her afsat en vinkel \(v\) med det ene ben ud af \(x\)-aksen. Punktet \(P\), hvor vinklens ben skærer cirklen, kaldes for vinklens retningspunkt. Dette punkts førstekoordinat kaldes cosinus til v og anden koordinaten kaldes for sinus til v.

Den grafiske metode, når man skal forstå, hvordan cosinus og sinus til en vinkel er fastlagt er temmelig god. Resultatet af en grafisk aflæsning er dog ikke særlig præcist. I praksis bruger man derfor en lommeregner til bestemmelse af sinus og cosinus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *