Matematik B

På matematik B vil vi beskæftige os med funktioner, differentialregning, trigonometri m.m. Du kan herunder vælge det emne, som du er interesseret i at læse mere om.

Funktioner

På C-niveau har vi bl.a. beskæftiget os med eksponentielle funktioner, logaritmer, potensfunktioner mv. På B-niveau vil vi tage skridtet videre og kigge på sammensatte funktioner.

Funktioner

 

Differentialregning

En af de vigtige discipliner indenfor matematik er differentialregning. I dette kapitel vil du lære mere om tangenter, sekanter, differentialkvotienten, monotoniforhold og lignende.

Differentialregning

 

Trigonometri

Vi har tidligere beskæftiget os med trigonometri på C-niveau. På B-niveau kigger vi nærmere på sinusrelationerne, cosinusrelationerne samt arealformlen til vilkårlige trekanter.

Trigonometri

 

Sandsynlighed

På B-niveau kan du blive introduceret for sandsynlighedsregning. Her kigger vi bl.a. på, hvad det vil sige, at en variabel er stokastisk. Derudover kigger vi på en binomialfordeling samt hændelse og kombinatorik.

Sandsynlighed

 

Statistik

I kapitlet om statistisk vil du blive introduceret for begreberne ugrupperede og grupperede observationer, frekvens og kumuleret frekvens samt chi i anden test.

Statistik

 

Vektorer i planen

På B-niveau kan du blive introduceret for vektorer i planen (dvs. i et todimensionalt rum). Du vil bl.a. lære om regneregler ved vektorer, ortogonale vektorer, determinant og meget andet indenfor vektorregning.

Vektorer i planen