Statistik

I dette afsnit lærer du om emnet statistik, som er anvendeligt i mange henseende. Vi introducerer dig for begreberne ugrupperede og grupperede observationer, frekvens og kumuleret frekvens samt chi i anden test.

Ugrupperede observationer

I denne sektion vil du lære mere om ugrupperede observationer, og hvornår det giver mening at bruge ugrupperede observationer.

Ugrupperede observationer

 

Grupperede observationer

I dette afsnit vil vi behandle emnet grupperede observationer, og hvornår det giver mening at gruppere sit datasæt.

Grupperede observationer

 

Frekvens og kumuleret frekvens

Frekvens og kumuleret frekvens er to meget brugte begreber indenfor statistikkens verden. Her kan du lære meget om, hvad der menes med frekvens og kumuleret frekvens.

Frekvens og kumuleret frekvens

 

Chi i anden

Med chi i anden kan vi teste om en række observerede talværdier stemmer overens med tilsvarende forventede værdier samt om der er uafhængighed. Du kan her læse mere om det, og hvordan du bruger chi i anden ved statistiske tests.

Chi i anden