Sandsynlighed

I dette kapitel vil du lære om sandsynlighedsregning (dvs. beregninger af sandsynligheder for forskellige udvalg af diverse eksperimenter). Du vil bl.a. lære om stokastiske variabler, binomialfordeling, kombinatorik, hypotesetest m.m. Der er både B- og A-niveau indenfor dette kapitel. Du kan derfor herunder vælge det niveau, som du er interesseret i.

Matematik B | Matematik A

 

Matematik B

Introduktion

I dette afsnit vil du få en introduktion til sandsynlighedsregning. Her vil du bl.a. lære forskellen på en stokastisk og deterministisk proces, hvad et udfaldsrum er m.m.

Stokastisk variabel

I dette afsnit beskrives der, hvad en stokastisk variabel er. Derudover beskrives der, hvordan du beregner middelværdien af en stokastisk variabel samt hvad der menes med uafhængige hændelser.

Binomialfordeling

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan vi kan bruge binomialfordeling til at beregne sandsynligheden for et givet udfald (f.eks. sandsynligheden for at slå krone med en mønt tre gange i træk).

Hændelse og kombinatorik

I dette afsnit beskrives begreberne hændelse og kombinatorik. Til hver begreb er der eksempler samt en forklarende video.

 

Matematik A

Hypotesetest

På A-niveau kan du komme ud for at skulle lave hypotesetest. Her introduceres emnet for dig. Derudover vises der, hvordan du laver hypotesetest med Excel.