Matematik A

Her på siden kan du finde de forskellige matematikemner, som du kan have på matematik A. Her kan du bl.a. finde emner som differentialligninger, differensligninger m.m.

Differentialligninger

På B-niveau har vi beskæftiget os med at differentiere en funktion. Her går vi dog skridtet videre til at introducere differentialligninger. Du vil bl.a. lære, hvordan du løser en differentialligning.

Differentialligninger

 

Differensligninger

Differensligninger adskiller sig fra differentialligninger ved, at man her arbejder under et diskret tidsinterval. Her vil du blive introduceret for differensligninger samt vil vi kigge på første ordens differensligninger.

Differensligninger

 

Integralregning

Integralregning er kort sagt det omvendte af differentialregning. Dvs. vi går her fra \(f'(x)\) til \(f(x)\). Du kan læse mere om integralregning her.

Integralregning

 

Sandsynlighed

Sandsynlighedsregning beskæftiger vi os både med på B- og A-niveau. På A-niveau vil vi kigge nærmere på hypotesetest, som bruges til at beregne sandsynligheden for, at en hypotese er sand.

Sandsynlighed

 

Polynomier af højere grad

Vi har tidligere beskæftiget os med andengradspolynomier. I dette afsnit vil vi kigge på polynomier af højere grad (dvs. tredjegradspolynomier mv.) samt hvordan du kan løse dem.

Polynomier af højere grad

 

Vektorer i rummet

Tidligere har vi kigget på vektorer i planen (dvs. i et todimensionalt rum). I dette vil vi kigge nærmere på vektorer i rummet (dvs. i et tredimensionalt rum).

Vektorer i rummet