Differentialligninger

Dette kapitel vil omhandle emnet differentialligninger, som er A-niveau i Matematik. Vi har tidligere beskæftiget os med at differentiere en funktion. Men nu vil vi tage skridtet videre til selve differentialligninger.

Differentialligninger: Introduktion

Introduktion

I dette afsnit vil du blive introduceret for differentialligninger. Dvs. du vil få en fornemmelse af, hvad differentialligninger er for noget.

Graf gennem et givet punkt

Graf gennem et givet punkt

I dette afsnit vil du lære, hvordan du kan bestemme den fuldstændige løsning til en differentialligning, som går gennem et givet punkt.

Separation af variable

Separation af variable

Separation af variable er en metode til at løse differentialligninger. I dette afsnit gennemgår vi metoden med konkrete eksempler og opgaver.

Differentialligninger

Differentialligninger

I dette afsnit gennemgår vi den lineære og logistiske differentialligning med konkrete eksempler og opgaver.

Differentialligninger: Opgaver

Opgaver

Her er der oplistet en række opgaver indenfor differentialligninger, som du kan forsøge at løse. Til hver opgave er der en video med løsninger.