Polynomier af højere grad

Vi har tidligere kigget på andengradspolynomier, og hvordan du finder dens rødder. I dette kapitel vil vi kigge på polynomier af højere grad end andengradspolynomier. Vi vil derudover også kigge på polynomiumsdivision, og hvordan du finder et polynomiums rødder vha. substitutionsmetoden.

Introduktion

I dette afsnit vil du blive introduceret for polynomier af højere grad. Udover en introduktion af andengradspolynomier, bliver du introduceret for polynomier af højere grad end andengradspolynomier.

Polynomier af højere grad: Introduktion

 

Polynomiumsdivision

I dette afsnit lærer du polynomiumsdivision. Hvilket er anvendeligt, hvis du f.eks. skal finde nulpunkterne til et fleregradspolynomium.

Polynomiumsdivision

 

Polynomiumsrødder med substitutionsmetoden

Her lærer du substitutionsmetoden, som du kan bruge til at finde rødderne til et fleregradspolynomium. Se her hvordan du bruger substitutionsmetoden, og hvornår du kan bruge den.

Polynomiumsrødder med substitutionsmetoden