Differensligninger

I dette afsnit lærer du om differensligninger. Differensligninger minder i høj grad om differentialligninger. Der er dog en stor forskel mellem disse to ligninger. Hvor man ved differentialligninger arbejder under et kontinuerlig tidsinterval, arbejder man ved differensligninger under et diskret tidsinterval. Her vil du blive introduceret for differensligninger. Derudover vil vi kigge på første ordens differensligninger.

Differensligninger: Introduktion

Introduktion

I dette afsnit vil du blive introduceret for differensligninger, så du får en forståelse af, hvad differensligninger er for en størrelse.

Første ordens differensligninger

Første ordens differensligninger

I næste afsnit vil vi kigge nærmere på første ordens differensligninger samt hvordan du løser relativt simple første ordens differensligninger. Dette vil være anvendeligt for dig, hvis du skal læse en uddannelse efter gymnasiet, hvor du skal bruge matematik.