Matematik C

Her vil du finde de forskellige emner, som du kan blive introduceret for på matematik C. Der vil bl.a. være emner som ligninger, funktioner, lån og renter m.m.

Tal og regnearter

Det første emne som vi vil beskæftige os med er tal og regnearter. Her kigger vi bl.a. på regnearternes hieraki, procentregning, hvordan du ganger brøker m.m.

Tal og regnearter

 

Ligninger

I dette kapitel kigger vi nærmere på, hvordan du løser en første- og andengradsligning. Derudover vil du lære om sammenhænge mellem variabler (f.eks. hvad det vil sige, at to variabler er proportionale) og meget andet.

Ligninger

 

Funktioner

I dette kapitel ser på forskellige typer funktioner. Du vil bl.a. blive introduceret for logaritmer, eksponentielle funktioner, potensfunktioner m.m.

Funktioner

 

Lån og renter

Her kan du lære om lån og renter. Her kigger vi bl.a. på annuitetslån, så du f.eks. kan beregne ydelsen ved et lån. Vi kigger også på annuitetsopsparing samt kapitalfremskrivningsformlen.

Lån og renter

 

Trigonometri

På C-niveau kan du beskæftige dig med trigonometri, som kort sagt er sammenhængen mellem trekanters sider og vinkler. Du vil bl.a. kunne lære, hvordan du kan beregne siderne og vinklerne i retvinklede trekanter.

Trigonometri