Historien om Pi

Pi er en konstant, der spiller en stor rolle i vores matematik forståelse. Og man kan støde på betegnelsen i forskellige af hverdagens situationer – om det så handler om havearbejde med pinjebark, eller om der er tale om madlavning i køkkenet. Men kender du egentlig historien tallet, der defineres som forholdet mellem omkredsen og diameteren i en cirkel.

Hvad er pi?

Pi kaldes også for Archimedes konstant. Det beskrives med det græske bogstav π og defineres som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Altså længden af omkredsen divideret med længden af diameteren er pi. Det er et irrationalt tal, så decimalerne udgør ikke en cyklist følge. I de fleste sammenhænge er 3,14 en tilstrækkelig god tilnærmelse. Skal man arbejde med brøk er det 22/7 eller endnu bedre 355/113, der skal benyttes. At huske decimalerne i π bruges ofte i hukommelseskonkurrencer, og der er eksempler på mennesker, der har husket mere end 10.000 cifre.

De gamle grækere og matematik

Grækerne var de første til at forsøge at betragte og beskrive den logistik, der ligger bag matematik. Det gjorde for alvor omkring år 600 før Kristi fødsel. Grækerne var overbevist om at universet var rationelt organiseret, og at alt passer ind i en matematisk plan. Det forsøgte de at beskrive på bedst mulig vis. Og faktisk kommer ordet matematik fra det græske ord máthema, der betyder kundskab, lærdom og videnskab. Forskellen på de gamle grækeres måde at se matematik på og tidligere civilisationer vinkel på matematik var at grækerne havde fokus på at deres bevisførelse var korrekt og passede. Den første kendte græske matematik var Thales, der kunne forudsige en solformørkelse i 585 før Kristi fødsel. Den mest kendte er nok Pythagoras, der sagde at “Alt er tal”. Men også Platon, Aristoteles, Archimedes og flere andre har spiller store roller i matematikkens udvikling.

Archimedes kom med første vurdering af pi

Archimedes levede fra ca. år 287 til 202 før Kristi fødsel, og anses af mange for en af historiens største matematikere. Han var overbevist om at matematik og fysik gør hånd i hånd og arbejdede med både fysiske forsøg og teoretiske ideer. Mest kendt af hans arbejde er Archimedes lov og så hans første vurdering af pi.
Forståelse af Archimedes beregninger for at definere pi blev først rigtig anerkendt i Europa, da den franske advokat og amatørmatematiker Francois Viste bruge grækerens metoder til at tilnærme sig en værdi for pi. Viste fik udtrykt pi via en formel. Siden har blandt andre hollænderen Rudolf van Ceulen, der levede i det 6. århundrede og flere andre forfinet forståelsen af pi. Britiske John Wallis, og flere andre, heriblandt danske Thomas Clausen i det 1800-tallet, har tilført mere viden om decimalerne i pi.

Pi-dag på logisk dato

Tallet pi har betydning for rigtig mange mennesker. Det kan de have fokus på og fejre hver år den 14. marts, hvor det er Pi-dag. En dato der giver mening me tallene 3, 14. Det var forsker Larry Shaw, der først fejrede dagen i 1988, men siden har det bredt sig verden over. Tilfældigvis falder datoen sammen med Albert Einsteins fødselsdag i 1879 og Stephen Hawkins dødsdag i 2018.