Vil du gerne opnå bedre resultater i matematik?

Regnearternes hierarki

 

Regnearternes hierarki

  • 00Dage
  • 00Timer
  • 00Min
  • 00Sek
Mere info
»

Regnearternes hierarki

Det er bestemt ikke lige
meget, i hvilken rækkefølge man udfører udregningerne, i tilfælde af at der optræder flere forskellige regnearter.

Man blevet enige om at ordne regnearterne i et hierarki, så alle ved, i hvilken rækkefølge
de forskellige regneoperationer skal udføres. På den måde sørger man for at alle regnestykker kun
har ét rigtigt resultat

Hierarkiet er som følger

1. rødder og potenser

2. gange og division

3. plus og minus

Har man f.eks. regnestykket

Skærmbillede 2013-10-20 kl. 11.46.56 AM

så får man forskellige resultater, alt efter om man ganger først eller plusser først

Skærmbillede 2013-10-20 kl. 11.50.39 AM

Som vi ser, får vi altså forskellige resultater, hvor det første er det rigtige.

Man kan dog ved hjælp af parenteser afvige fra det almindelige hierarki. Parenteserne skal altid 
udregnes først.

Se eksempelvis følgende udtryk, først med og herefter uden parentes

Skærmbillede 2013-10-20 kl. 11.53.07 AM

Opgaver                                                                                                                                                   Udregn følgende:

Skærmbillede 2013-10-22 kl. 7.27.56 PM

Se løsningerne

 

Skærmbillede 2013-10-22 kl. 7.32.53 PM

Se løsningerne

 

Skærmbillede 2013-10-22 kl. 7.36.20 PM

Se løsningerne