Vil du gerne opnå bedre resultater i matematik?

Graf gennem et givet punkt

 
»

Graf gennem et givet punkt

Efter at have præsenteret differentialligningen i forrige kapital, vil vi gå et lille skridt videre og lade grafen for integralkurven løbe gennem et givet punkt i vores koordinatsystem. Dette sætter krav til vores integrationskonstant, nu skal den ikke blot indtage en vilkårlig værdi, men derimod et bestemt tal.

Eksempel 

Skærmbillede 2013-11-16 kl. 2.25.28 PM

Opgaver

Opgave 1         

Skærmbillede 2013-11-20 kl. 10.00.07 PM

Løsning

 

Opgave 2

Bestem i hvert af følgende tilfælde den løsning, hvis graf går gennem det angivne punkt:

Skærmbillede 2013-11-16 kl. 2.38.00 PM

Løsning